Vyberte stránku

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Ivo Krejčiřík, se sídlem Závist 415/12, 624

00 Brno, IČ: 00707395, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, aby ve smyslu nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 1. Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a

je nutné zpracovat za účelem zasílání informativních emailových zpráv a zasílání

souvisejících obchodních nabídek. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3

let.

 1. Správce shromažďuje na svých webových stránkách pouze systémové a pro běh webu

nezbytné soubory cookies.

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních

údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu

nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@bullispivem.cz

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce

mohou zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,

které však v současné době společnost nevyužívá.

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii

těchto údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.